איסוף מקורות ההלכה באושא

איסוף מקורות ההלכה באושא בסעיף הקודם ראינו את ר' נתן ורבי עסוקים בניסוח משנה תחת עינו הפקוחה של רבן שמעון בן גמליאל . אפשר לראות את העבודה הזו כמפעל מרכזי של דור אושא . חכמים יושבים בבית המדרש ומביאים לתוכו את כל החומר שאספו חכמי הדור . הרי זו היתה המשימה הראשונה שקבעו לעצמם עוד בכינוס הראשון , שכל מי שיש לו שמועה - שיביא אותה לבית המדרש . חבורה זו מבקשת לרכז את כל החומר מימי ראשית התורה שבעל פה וליצור את הקורפוס ההלכתי הראשון בתולדות האומה . הרצון לרכז ולאסוף את כל הנותר למען לא 56 יאבד מן העולם נובע מתודעה של "מוצאי" משבר קיומי חריף . גם בדורות שלפני אושא , ואולי אפילו בימי בית המקדש , נאספו מקורות הלכתיים וגובשו קבצים נושאיים . החוויה הקשה של ימי השמד עוררה את רשב"ג וחבריו לצורך הדחוף לכנס את מקורות הדורות הקודמים ולאגדם יחדיו . רשב"ג החל באיחוד הקבצים כולם במגמה להוציא "משנה" סמכותית שמאגדת את כל בתי המדרשות . מפעל האיסוף שלו היווה תשתית למפעלו הגדול של בנו ר' יהודה הנשיא , עורך המשנה : "רבי הוסיף והשמיט , בחן ובדק את המשניות שלפני 1 ... 1 צירף מקורות ומשניות מרבי מאיר ורבי יהודה ,...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)