ר' נתן: חכם בבלי באושא

ר ' נתן : חכם בבלי באושא לעומת ירידתו של חנניה מארץ ישראל לבבל , אנו מוצאים את רבי נתן שמביא את תורת בבל לארץ ישראל . ראינו כבר את רבי נתן "מאומץ" על ידי רבי מאיר בסיפור על ניסיון ההדחה של הנשיא . הוא מופיע תמיד כאחד מדור הראשונים של בית המדרש באושא אך מקורו אינו שם . הוא יליד בבל ומוצאו ה"בבלי" מלווה אותו בכל דרכיו . מאז שאבות אבותיהם של יהודי בבל לא שמעו לקולו של כורש שקרא להם 43 לעלות לארץ בשנת 520 לפנה"ס , שמרו יהודי ארץ ישראל טינה לאחיהם הבבלים . כשרצו לומר למישהו ששונאים אותו כינו אותו " בבלי . " כך , לדוגמה , מתארת המשנה את הגשר שעשו בירושלים להובלת השה לעזאזל ביום הכיפורים : וכבש עשו לו מפני הבבליים שהיו מתלשים בשערו ואומרים לו טול וצא טול וצא ( משנה , יומא ו , ר . ( על כך מעירה הגמרא משמו של רבה בר בר חנה : לא בבליים היו אלא אלכסנדריים היו ומתוך ששונאים את הבבליים היו קורין אותן על שמן ( בבלי , יומא סו ע"ב . ( קדמותה של יהדות בבל אין בידינו מידע מדויק על כל מרכזי היישוב היהודי בבבל בימי בית שני . יוסף בן מתתיהו מביא עדויות מרתקות על מדינת יהודים שפעלה בתחומי נהרדעא שבבבל בהנהג...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)