ראשיתו שר רשב"ג

ראשיתו שר רשב " ג החכמים שבו לפעילות רוחנית בימי אנטונינוס פיוס , אחרי שבוטלו גזירות השמד של אדריאנוס . הם הקימו את בית הוועד באושא והחלו במפעל הגדול לשיקום תורת יבנה . בכנסים הראשונים , אותם ראינו בשער המבוא , לא השתתפו נציגים ממשפחת הנשיאות , כנראה מסיבות פוליטיות . ימי רבן גמליאל ביבנה הצטיינו במערכת יחסים 7 קרובה בין הנשיא לשלטונות . בתקופת השמד אסרו הרומאים על קיום מצוות וגם על מעשים סמליים המבטאים עצמאות , ובראשם על 8 קיום מוסד הנשיאות שהיה הביטוי המוחשי ביותר לעצמאות . כעת , עם שוך הקרבות והחלפת השלטון ברומא , מתחדש מוסד הנשיאות והנשיא הנבחר מצטרף לקהילה היהודית המתגבשת ואוחז בשרביט ההנהגה . ילדותו שר רשב " ג רבן שמעון למד אצל אביו רבן גמליאל ביבנה . כמי שאמור להמשיך את שושלת הנשיאות הוא זכה לחינוך הספוג תרבות יוונית : התירו להם לבית רבן גמליאל ללמד את בניהם יונית מפני שהן 9 קרובין למלכות ( תוספתא , סוטה טו , ח . ( המסורת הבבלית שונה במקצת והיא מוסיפה מידע חשוב על ימי רשב"ג : וחכמת יונית מי אסירא ? = 1 האם אסור ללמוד חכמה יוונית (? והאמר רב יהודה אמר שמואל משום רשב"ג : "עיני עול...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)