תורת ר' מאיר: אורות מאופל

תורת ר' מאיר : אורות מאופל עד כאן ראינו את ר' מאיר בייחודו ובעוצמתו . גם אלישע בן אבויה וגם ברוריה מסוגלים לחיות בכפיפה אחת עם אישיותו המיוחדת ואף לגבור עליו . אולם המפגש של אנשים רגילים עם עוצמתו עלול להביא לחורבן ולמשבר . להלן שלוש דוגמאות של משברים שכאלה . א . ההתגרות בשטן רבי מאיר הוה מתלוצץ בעוברי עבירה . יומא חד אידמי ליה שטן כאיתתא בהך גיסא דנהרא , לא הוה מברא , נקט מצרא וקא עבר . כי מטא פלגא מצרא שבקיה , אמר : אי לאו דקא מכרזי ברקיעא הזהרו בר' מאיר ותורתו , שויתיה לדמך תרתי מעי ( בבלי , קידושין פא ע"א . ( תרגום : ר' מאיר היה מתלוצץ בעוברי עבירה . יום אחד נדמה לו השטן באשה בצד אחר של הנהר . לא הייתה מעבורת , תפס בסולם החבלים ועבר . כאשר הגיע לחצי החבל עזבו והיצרן . אמר : אם לא מכריזים ברקיע היזהרו בר' מאיר ותורתו הייתי עושה את דמיך כשתי מעות . ר' מאיר איש של תורה . המושג "עוברי עבירה" מגוחך בעיניו . סתם " עבירה" קשורה לענייני פריצות ומיניות . ר' מאיר אינו מבין מדוע ירצו אנשים לעסוק בענייני הגוף הירודים כאשר אפשר לעסוק ברוח . הוא בז " ) מתלוצץ ( " לעוברי עבירה . זו כמובן מידה רעה...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)