ר' אלעזר בן שמוע: מורה חכמי הדור

ר' אלעזר בן שמו : \/ מורה חכמי הדור רבי אלעזר בן שמרע אומר יהי כבוד תלמידך חביב עליך כשלך וכבוד חבירך כמורא רכך ומורא רכך כמורא שמים ( משנה , אבות ד , יב ) תנא נ \/ לם בכניסתנו לאושא נפגשנו עם חבורת המייסדים . ביניהם ראינו את ר' יוחנן הסנדלר שהיה בכנסייה בבקעת רמון . חברו הקרוב של ר' יוחנן הסנדלר הוא ר' אלעזר בן שמוע . יחד ביקשו לצאת ללמוד אצל ר' יהודה בן בתירא בנציבין , אך על פי המסופר במדרש ההלכה ( ספרי דברים פ ) עצרו עצמם בהגיעם לצידון וחזרו מאהבת ארץ ישראל . ההתחקות אחרי ר' אלעזר בן שמוע קשה . הוא נזכר בסיפור הסמיכה של ר' יהודה בן בבא . בסיפור על התלמידים בדרום שקיבלו את תורת ר' עקיבא לאחר מות עשרים וארבעה אלף תלמידים , יש מחלוקת . על פי גרסה אחת ר' אלעזר בן שמוע הוא חלק מהקבוצה . על פי גרסה אחרת הוא אינו נזכר בה . ' אין לנו שום ידיעה על מקום לימודיו או ילדותו של ר' אלעזר בן שמוע , על בית אביו או על משפחתו . הוא מוזכר פעמים רבות בספרות חז"ל , כר' אלעזר סתם .  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)