ר' יהודה בר אלעאי: ראש המדברים בכל מקום

ר' יהודה בר אל \/ אי : ראש המדברים בכל מקום ר' יהודה בר אלעאי הוא ה"מרא דאתרא" של המרכז החדש באושא . " דברי רבי יהודה 'ראש המדברים בכל מקום' ממלאים את כל המשנה כולה ושימושו של רבי [ יהודה הנשיא ] במשנת רבי יהודה גדול מאד" כתב רי"ן אפשטיין . "הוא יסוד בנין המשנה המלאה ממנו על כל גדותיה" הוסיף ר"ז פרנקל . גודש המקורות העוסקים בר' יהודה בר אלעאי מלמד אותנו על מקומו המיוחד בדור המעבר שלאחר השמד . בית אביו , ר ' אל \/ אי , משמר תורת ר' אליעזר בן הורקנוס ר' יהודה הוא בן הגליל . נקודה זו חשובה להבנת משנתו , הקושרת את תורת בית אביו , ר' אלעאי , עם תורת רבו , ר' טרפון , איש לוד . בניגוד לדעה הרווחת במחקר הנוצרי ואף בקרב חלק מכותבי ההיסטוריה בני עמנו , היה הגליל מלא בתורה ובמצוות כמו אזור יהודה . מסורת יהודי הגליל היתה שונה ממסורתם של יהודי יהודה והדרום ופעמים רבות אפשר למצוא קשר בין מסורת הגליל למסורת בית המקדש . היחסים בין יהודה לגליל בתקופת יבנה היו תקינים . חכמים מיבנה נמצאו בגליל ואנשי הגליל באו ללמוד ביבנה . בגליל היו במה מנהיגים הנקובים בשמם , אך אלעאי , אביו של ר' יהודה , לא נמנה עמם . א...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)