הערות למבוא

הערות למבוא . 1 ש' ספראי , בימי הבית ובימי המשנה , ירושלים תשנ"ד ( להלן : בימי הבית , ( א , עמ' . 293-287 לטענת ספראי היתה פרובינציית יהודה מעין נספח לסוריה ולנציבה באנטיוכיה גם לאחר המרד ( ולא כמו חוקרים שונים שנוטים לומר שהרומאים שדרגו את הפרובינציה והעניקו לה מעמד עצמאי . ראו למשל : ג' אלון , תולדות היהודים בארץ ישראל בימי המשנה והתלמוד , תל אביב תשי"ג , א ( להלן : תולדות היהודים , א , ( עמ' . 2 . 50 א' אופנהיימר ומ"ד הר , "היסטוריה מדינית ומנהלית ממלחמת בן כוסבה ועד חלוקת האימפריה , " מ"ד הר ( עורך , ( ההיסטוריה של ארץ ישראל , ה , ירושלים תשמ"ה , עמ' . 23-13 . 3 מ' עמית , תולדות הקיסרות הרומית , ירושלים תשס"ג , עמ' . 4 . 500 מ' אבי יונה , בימי רומא וביזנטיון , ירושלים תשכ"ב , עמ' . 1974-1984 , pp 622 M . Stern , Greek and Latin Authors on Jews and Judaism , Jerusalem . 5 . 48 שטרן מצטט איגרת של משפטן רומי בן התקופה המספר על ביטול איסור המילה ליהודים בצד הטלת עונש על יהודים שמלו אנשים שאינם בני דתם ( איסור גיור . ( שטרן סבור שזהו רק סעיף אחד מביטול כל גזירות השמד . על צמצום הגיור בת...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)