הקמת בית המדרש באושא

הקמת בית המדרש באושא רבי יוחנן הסנדלר אומר כל כנסיה שהיא לשם שמים סופה להתקיים ושאינה לשם שמים אין סופה להתקיים ( משנה , אבות ה יא ) רקע היסטורי בעקבות מרד בר כוכבא הפכה הפרובינציה יודיאה ( יהודה ) לפרובינציה 1 סוריה פלשתינה , או בקיצור פלשתין . ירושלים הפכה ל"אליה קפיטולינה" ונאסר על היהודים לשבת בה . על הר הבית נבנה מקדש ליופיטר . קרקעות היהודים הולאמו ומסים כבדים הוטלו על האוכלוסייה היהודית . במעשיהם אלו חתרו הרומאים לקעקע את הקשר שבין עם ישראל וארץ ישראל . רוחם הגאה של היהודים המורדים נפלה . מצבם הביטחוני , הכלכלי והרוחני ירד לשפל המדרגה . לראשונה מאז שיבת ציון בראשית ימי הבית השני , הידלדלו שורות היהודים ונסתלק היישוב מיהודה . מי שלא נפל בקרב נלקח בשבי או נמכר לעבדות . אחרים ירדו מן הארץ מחוץ לתחום השלטון של רומא , ובעיקר לבבל . יהודה היתה לשממה .  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)