קודם כול ספרות

קודם כוכ ספרות אביגדור שנאן * ב"חכמים ג" מציג המחבר , הרב ד"ר בנימין לאו ( המוכר בפי מאות תלמידיו הנאמנים ושומעי לקחו בכינוי "הרב בני , ( " את גדולי החכמים שפעלו מאז כישלונו הצורב של מרד בר כוכבא ( בשנת 135 לספירה ) ועד לסיום תקופת התנאים , עם מותו של ר' יהודה הנשיא ( בראשית המאה השלישית . ( הספר מעביר לפנינו שורה מפוארת של דמויות מופת , וביניהן ר' יהודה בר אלעאי , ר' יוסי בן חלפתא , ובעיקר ר' שמעון בר יוחאי , ר' מאיר ובת זוגו המפורסמת ברוריה , ור' יהודה הנשיא , וכל זה תוך עיון בתולדות חייהם , במאמריהם ובתורתם וכן במשאם ובמתנם עם מוריהם ובני דורם , עם בני משפחתם ותלמידיהם . ודי אם נזכיר גם את העיסוק באלישע בן אבויה , הוא "אחר , " הכופר הגדול ומורו של ר' מאיר , או את הדיונים בר' נתן , ר' חייא ור' פנחס בן יאיר המאירים את מפעלו הגדול של רבי מזוויות אחרות ואף שונות . בראש כרך "חכמים א" באו דברי מבוא מאת "היסטוריון של ימי הבית השני , " ובראש כרך ב' דברים מאת "ארכאולוג בכיר ומומחה לחקר מערות מדבר יהודה ומגילות ים המלח , " ואילו בכתיבת דברי מבוא לכרך שלפנינו נתכבד מי שעיקר עיסוקו בספרות האגדה...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)