משנתו הציונית של בנימין זאב הרצל

משנתו הציונית של בנימין זאב הרצל אלכס ביין האם היו להרצל תורה או משנה סדורה , שלפיהן פעל ? האם קיימת משנה סדורה לאישים , שעיקר חשיבותם בהיסטוריה אינה בתורתם אלא בפעולתם במדינאים , כיוצרים וכמארגנים ? האם באמת אפשר לדון בתורתם של מדינאים ? כשאנו חוקרים פועלם של מדינאים כבני אדם , אזי רואים אנחנו שכל אדם מגיב ופועל בהתאם לתנאים ובהשפעתם של גורמים סביבתיים הפועלים עליו . גורמים משפיעים הם , כמובן , המורשה הגופנית והרוחנית , הסביבה שבה גדל , המסורת של דורות רבים שהוא קלט , חינוכו בבית הספר וספרים שקרא . אם נצרף פרטים אלה , נראה שלמרות שלא כתב תורה מסודרת , נוכל לקבל מעין משנה העומדת מאחריו , והוא — ביודעים או שלא ביודעים — פועל בתנאים מסוימים , לפי אותן השקפות יסוד המדריכות אותו . בדרכו של הרצל , ניתוח זה קל , כמובן , הרבה יותר . הרצל היה סופר והירבה לכתוב מימי נעוריו . לצד "מדינת היהודים" וכתבים ציוניים אחרים מפרי עטו , נוספו לא מכבר בתרגום עברי שלושה כרכים של מאמרים עתונאיים ושל כתבות , שכתב מפאריס בשנים , 1895—1891 בשביל העיתון הווינאי הליבראלי הגדול "נויה פראיה פראסה , " כלומר באותן ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי