מפתח

מפתח אבו אל הודא , תופיק 24 אבינרי , שלמה 258 אבנרי , אורי 225 224 אברהם אבינו 196 אדנאואר , קונרד 93 92 90 אוסטריה 292 195 182 אוסלו 287 282-280 278 אוםטפלד , הרמן 169 אופקים 116 אזניה , ברוך 200 אהד העם 260 259 אטאטורק , כמאל 84 אחימאיר , אבא 88-86 84 אטלי , קלמנט 58 17 16 ארץ ישראל 41 37 36 34-28 26-13 ' 239 196 190 183 178 175-173 171 170 167-164 161 113 59-53 51-47 45 44 296 246 242 איאקוקה , לי 290 איטליה 292 237 אייזנשטדט , ש " נ 129 אייכמן , אדולף 237 221 93 אילון , עמוס 256 252 78 האימפריה הבריטית 206 איקרית 66 איראן 138 137  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי