עמיה ליבליך הקיבוץ על סף האלפיים: חלום וגלגוליו

עמיה ליבליך הקיבוץ על סף האלפיים : חלום וגלגוליו לאחרונה אנו עדים לגל של התעניינות ופרסום בנושא הקיבוץ ומצבו , הן מצד מומחים חיצוניים והן מצידם של מנהיגים וחוקרים מהתנועות הקיבוציות . גל זה מבטא , מחד גיסא , תהליך רחב של בדיקה ביקורתית העובר על החברה הישראלית , ומתעכב כזרקור על נושאי הדגל שבמוםדותיה , כגון צבא ההגנה לישראל , מערך הקליטה של עולים חדשים או בית המשפט הגבוה לצדק . מאידך גיסא , השינויים הממשיים העוברים על התנועה הקיבוצית לאחרונה - ההתייחסות הרווחת אליהם מגדירה אותם כ " מהפכה " או " משבר" - הינם כה משמעותיים , שאין זה מפתיע כי הקיבוץ זוכה לתשומת לב זו , במיוחד לאור נטיית התנועה מאז ומעולם לראות בעצמה ניסיון חברתי שיש להפיק ממנו לקח , ועל כן לתעד ולהתאמץ להבין את התהליכים העוברים עליה . שני כרכים בהוצאת יד טבנקין ממצים היטב את המחשבה והעבודה המחקרית העכשווית בנושא הקיבוץ , פרי עבודתם של מיטב ההוגים , המנהיגים והחוקרים בתחום . מסקנותיהם של המחקרים הינן , כי אכן תהליכי שינוי מרחיקי לכת מתרחשים במרבית הקיבוצים , אולם לצד הדמיון בין המגמות הקיימות , לובשים השינויים צורות שונות בה...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי