אורי רם החברה החדשה בישראל בתחילת המאה החדשה

אורי רם החברה החדשה בישראל בתחילת המאה החדשה בשלהי המאה העשרים ובראשית המאה העשרים ואחת מתחולל שינוי מהותי במבנה החברתי ובתרבות הפוליטית בעולם ואף בישראל . בעוד שעד לאחרונה סבה התרבות הפוליטית סביב שני צירים עיקריים : הציר הקהילתי הקדם מודרני והציר ההתאגדותי המודרני , הרי שמעתה סבה התרבות הפוליטית סביב שני צירים חדשים ( או שתי גירםאות חדשות של הצירים הקודמים , ( פוסט מודרניים או מודרניים מאוחרים : ציר השיוך הלוקלי וציר הרישות הגלובלי . יש מי שתאר שני צירים אלה באופן מטפורי כציר ה " ג'יהאד" ( מלחמת הקודש ) וציר ה " מקוורלד" ( קידוש הסחורות ' . ( כמו בין הצירים הקודמים , כך אף בין הצירים החדשים מתקיימים יחסים של שלילה הדדית , אך אף של השלמה הדדית . ניתוח של מצבים חברתיים מצריך , לפיכך , פענוח של הזיקות המורכבות בין שני הצירים : הלוקלי והגלובלי . את השינוי המקיף המתחולל בישראל ניתן להבין , באמצעות המערכת המושגית המוגדרת לעיל , כך : הזהות המדינתית לאומית הציונית ( המודרנית ) נשחקת , ובמקביל נשחקות גם הזהויות המסורתיות כגון האנטי ציונית החרדית ( הפרה / אנטי מודרנית . ( שני מוקדי הזהות הללו...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי