ישעיהו (צ'רלס) ליבמן מלחמת התרבות בישראל - מיפוי מחדש

ישעיהו ( צ'רלס ) ליבמן מלחמת התרבות בישראל - מיפוי מחדש התיאור הדו קוטבי של מאבק התרבות בישראל נהוג לתאר את המאבק המרכזי בתרבות ובחברה היהודית ישראלית כאילו ניצבים זה כנגד זה היהודים הדתיים ותרבותם מצד אחד והיהודים החילוניים ותרבותם הם מן הצד השני . יהודים חילוניים ודתיים , כך נטען , חיים בעולמות שונים של מחשבה , של אידיאלים ושל נורמות . כמעט כל הישראלים הנדרשים לעניין התרבות הפוליטית מסכימים לגבי קיומם של שני מחנות תרבותיים פוליטיים מתחרים אלו ; המחלוקת היא סביב השאלה האם דו שיח או פשרה בין שניהם הם רצויים . אלו הסבורים כי הפשרה אכן רצויה נוטים לתאר את ההבדלים במונחים מעודנים , או מדגישים את התלות ההדדית בין שני המחנות . אלו המתנגדים לה נוטים לתאר את הצד האחר כקריקטורה הקיצונית שלו . האסטרטגיה השנייה היתה אופיינית לדוברי המחנה החרדי , אך לאחר רצח יצחק רבין ניתן למצוא תדיר קריקטורות דומות גם בקרב הלא דתיים . יגאל עמיר נהפך בידיהם למייצגו המובהק של המחנה הדתי . מנחם ברינקר , למשל , כותב שהבסיס להידברות בין שני הצדדים נשמט זה מכבר . הוא מייחס זאת לתוצאותיה של מלחמת ששת הימים ולדרך שבה הב...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי