אסתר מאיר־גליצנשטיין מעמד ועדתיות במאבקם הציבורי של עולי עיראק בבאר שבע בראשית שנות החמישים

אסתר מאיר גליצנשטיץ מעמד ועדתיות במאבקם הציבורי של עולי עיראק בבאר שבע בראשית שנות החמישים סוגיית השתלבותם הכלכלית , החברתית והפוליטית של עולי ארצות האםלאם בחברה הישראלית ומערכת היחסים בין ותיקים ועולים חדשים , בין יוצאי אירופה ויוצאי ארצות האסלאם , נידונו במחקרים רבים , רובם הגדול בתחום מדעי החברה . אחת הסוגיות שעלתה במחקרים אלה היתה בעיית המיתאם הגבוה שבין סטטוס חברתי כלכלי נמוך ובין מוצא עדתי מזרחי . ריכוזם של עולי ארצות האםלאם בשוליים הגיאוגרפיים , הכלכליים , החברתיים והפוליטיים של החברה הישראלית ניכר כבר בראשית שנות החמישים והתופעה התרחבה והתייצבה בעקבות הקמת עיירות הפיתוח במחצית השנייה של שנות החמישים . בשלהי העשור הראשון לקיום המדינה כבר ציינו הסוציולוגים את תופעת התגבשותם של מעמדות בחברה הישראלית , ואת העובדה ש " עדות המזרח מרוכזות בדרגות הנמוכות מכל הבחינות , " הכוללות סוגי עיסוקים , הכנסה , רמת חיים , אזור מגורים וכיו"ב ' . מנהיגי המדינה דיברו על תהליך הפרודוקטיוויזציה של העולים החדשים כדרך להשתלבותם בחברה הישראלית , וכך גם הסוציולוגים של אותה תקופה . פרופ ' ש '' נ אייזנשטדט ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי