מדינה בדרך

עורכת : אניטה מדינה בדרך החברה הישראלית בעשורים הראשונים מדינה בדרך החברה הישראלית בעשורים הראשונים עורכת אניטה שפירא מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל ירושלים  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי