ההרכב הלאומי של מחוזות תחום המושב באחוזים על פי מיפקד ‭7 1897‬