מתתיהו מינץ לאומיות יהודית ולאומיות של מיעוטים אחרים במדינות רבות לאומים

מתתיהו מינץ לאומיות יהודית ולאומיות של מיעוטים אחרים במדינות רבות לאומים פרופ ' בן ציון דינור המנוח ביקש במאמרו 'על דמותה ההיסטורית של היהדות הרוסית ובעיות החקר בה" להפנות את תשומת ליבנו לחשיבות מחקר יהודי רוסיה לא רק כתופעה כשהיא לעצמה , אלא גם כמערכת שיש עימה תבניות הצריכות לעצב את החקירה ההיסטורית היהודית בכלל . לקריאה נודעה חשיבות גם על פי מה שנאמר בה לגופו של דבר וגם על פי מה שלא נאמר בה . שכן שלא במישרין היתה בפנייה קריאת תיגר על התכנסותו המופרזת של מחקר ההיסטוריה היהודית בעת החדשה בלימוד דפוסי האידיאולוגיה , ההתנהגות והעסקנות היהודית החברתית והתרבותית כאחת , במרכז אירופה ובמערבה , לרבות ההנחה שיש באלה דגם של דינמיקה המלמד על תהליכי ההשתלשלות החברתית והלאומית של יהודי אירופה בכלל , לרבות יהודי מזרח אירופה . ארבע תכונות מנה דינור ביישוב היהודי במזרח אירופה : א . שהיה הרב ביותר בהמוניו , ב . שהיה המרוכז ביותר ביישוביו ( הקומפקטי ביותר ;( ג . שהיה המגובש ביותר באורח חייו ; ד . שהיה המושרש ביותר במסורת הדורות של תרבות חיים יהודית . ארבע התופעות האלה עיצבו , לדידו , קווי אופי עיקריים...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי

מכון טאובר, אוניברסיטת ברנדייס, בוסטון