פנחס מדינג הפוליטיזציה של החיים היהודיים במאה העשרים

פנחס מדינג הפוליטיזציה של החיים היהודיים במאה העשרים ד & וליטיזציה של החיים היהודיים במאה העשרים הינה פועל יוצא של התפתחות היסטורית רבת שנים , המורכבת משלושה דפוסים שונים של פוליטיקה יהודית . פוליטיקה יהודית מסורתית-היתה הדפוס שאיפיין את מדיניותן של הקהילות היהודיות באירופה למן ימי הביניים ועד לאמנציפציה . הפוליטיקה היהודית המסורתית , שבדרך כלל מתייחסים אליה כאל שתדלנות , היתה מושתתת בעיקרה על התערבות אישית לטובת הקהילה הקורפורטיבית מצידם של יהודים בודדים בעלי נגישות אל השלטונות , שלא אחת נזקקו להם כלכלית ואולי אף היו תלויים בהם . השתדלנים הללו השתמשו בקשריהם ובהשפעתם בתוך האליטה כדי לבקש את השליטים בתחינה , בבקשה או בדברי שכנוע ( לעיתים באמצעות שוחד ) להעניק ליהודים רשיונות שהות , הגנה , כתבי סובלנות או הקלה במיסים -תמיד כעניין של חסד או טובה . בתמורה אמורים היו היהודים להראות את הכרת תודתם במיגוון דרכים . י מרכיבי המפתח של הפוליטיקה היהודית המסורתית היו : מעמד פוליטי משולל זכויות ליהודים , אשר דרך קבע היה צריך להתדיין עליו מחדש , ומכאן שמיסודו הוא היה בלתי בטוח וכל הזמן פגיע ; אסטרטג...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי

מכון טאובר, אוניברסיטת ברנדייס, בוסטון