דניאל גוטויין הדיפלומטיה היהודית במאה ה־19: ראשית הלאומיות היהודית?

דניאל גוטויין הדיפלומטיה היהודית במאה ה : 19 ראשית הלאומיות היהודית ? הדיפלומטיה היהודית : התופעה והשלכותיה הדיפלומטיה הכלל יהודית - מושג המציין את הסיוע הפוליטי שהגישו הקהילות במערב האמנציפציוני ליהודים בארצות המצוקה - הלכה והתפתחה כתחום מרכזי של פעילות ציבורית יהודית מאז אמצע המאה ה ' . 19 פעילות זו היתה ממוקדת בניסיון להביא לשיפור מצבם של היהודים בארצות המצוקה , בעיקר בתחומי הביטחון האישי והמעמד המשפטי הן באמצעות התערבות ישירה אצל השלטונות הנוגעים בדבר והן על ידי , פנייה לממשלות המערב כדי שתפעלנה את השפעתן למען השגת מטרות אלו . הגדרת דיפלומטיה זו כ'כלל יהודית ' באה להדגיש את הסולידריות הבין קהילתית שעמדד בבסיסה ואת היותה פעולה מתואמת של אישים , הנהגות וארגונים יהודיים מארצות המערב , לעיתים תוך שיתוף פעולה עם גורמים יהודיים בארצות המצוקה . הדיפלומטיה היהודית רכשה לעצמה מעמד מרכזי בפעילות הציבורית היהודית תוך תקופה קצרה ביותר - כפי שמלמדת המהירות שבה הפכה למיתוס דמותו של משה מונטפיורי , סמלה של הדיפלומטיה היהודית . את מקומה המרכזי בחיים היהודיים תפסה הדיפלומטיה 1 ד ' ויטל , 'לאומיו...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי

מכון טאובר, אוניברסיטת ברנדייס, בוסטון