יעקב שביט עבודת הקולטורא: בין אומה יוצרת תרבות לתרבות יוצרת אומה בהקשר של הלאומיות היהודית החדשה בארץ ישראל

יעקב שביט עבודת הקולטורא : בין אומה יוצרת תרבות לתרבות יוצרת אומה בהקשר של הלאומיות היהודית החדשה בארץ ישראל א " בהכרתה של האומה , " אמר ח " נ ביאליק בנאום לרגל פתיחת האוניברסיטה העברית בירושלים , "תפס בינתיים המושג 'תרבות ' במשמעו המקיף והאנושי את מקומו של המושג התיאולוגי 'תורה . ' באנו לידי הכרה , כי כל עם שרוצה בקיום שאין בו בושה וכלימה מחויב ליצור תרבות ; לא להשתמש בה בלבד , אלא ליצור אותה , ליצור ממש בידי עצמו , בכלים ובחומר משלו ובחותמת משלו . " בדברים אלה ניסח ביאליק לא רק את מעמדו ומשקלו של המושג תרבות בעולמה של התנועה הלאומית היהודית ( ואת ההבחנה בין תרבות לבין השכלה , ( אלא גם את ההכרה בכך שתרבות היא יצירה מאורגנת של עם . ביצירה מאורגנת ביאליק לא התכוון , בלשון מושגיה של הרומנטיקה , ליצירה 'עממית ספונטנית , ' אלא פשוטו כמשמעו : לכך שאת התרבות הלאומית צריכים ליצור באופן שיטתי ומאורגן ועל פי אידיאה מנחה . יש כאן תרגום להקשר הלאומי היהודי של ההנחה כי הפיכת העם ( narod ) לאומה / 7 J " 7 ( natsiya ) להתבסס לא על נכסי הפולקלור והתרבות העממית ( תרבות האידיש נתפסה בעיניו ובעיני רוב ה...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי

מכון טאובר, אוניברסיטת ברנדייס, בוסטון