יוסף שלמון דת ולאומיות בתנועה הציונית בראשיתה

יוסף שלמון דת ולאומיות בתנועה הציונית בראשיתה הדת כגורם חברתי מסמנת אצל חוקרים רבים - היסטוריונים , אנתרופולוגים וסוציולוגים - את העולם השמרני , הימי ביניימי , הן מבחינה פוליטית והן מבחינה ערכית . לעומת זאת , הלאומיות מאופיינת כגורם מודרני , ואצל רבים גם כגורם םקולרי . ו יש חוקרים המניחים שהלאומיות כתנועה חברתית באה לתת לחברה וליחיד זהות שאבדה לו עם אובדן הזהות הדתית . הבנה סטריאוטיפית וחד מימדית זו של ההיסטוריה האנושית במאתיים השנים האחרונות נמצאת היום תחת ביקורת נוקבת של ההיסטוריונים הכלליים ושל ההיסטוריונים של הדת . גם אם מוסכם כי הלאומיות עולה בחברה שבה הזהות הדתית מתערערת , עדיין אין חולק על כך שהזהות הלאומית משתמשת באלמנטים של המסורת הדתית לעיצוב זהותה , ולעיתים כל כולה מוצדקת . Century , Oxford 1979 , pp . 16 , 33 the Social Sciences , 11 ( 1933 ) , p . 243 ; A . D . Smith , Nationalism in the Twentieth Theory , 13 ( 1974 ) , pp . 226 , 230 ; C . J . H . Hayes , 'Nationalism ' , Encyclopaedia of S . N . Eisenstadt , ' Studies of Modernization and Sociological Theory ' , History ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי

מכון טאובר, אוניברסיטת ברנדייס, בוסטון