יהודה ריינהרץ שורשי הפוליטיזציה של הציונות בתפוצות

יהודה ריינהרץ שורשי הפוליטיזציה של הציונות בתפוצות התהוות האידיאולוגיה הציונית במשך עיקר שנותיה של המאה ה 19 נמנעה מן היהודים באפקטיביות היכולת למצוא פתרון לאומי לבעיותיהם הקיומיות בעידן הלאומיות האירופית . הדתיים השמרנים ראו בתולדות סבלו של העם היהודי עונש , שאותו יש לשאת באהבה עד אשר יביא עימו המשיח את הגאולה , וכל הצעה שהמליצה על מאמצים פעילים המכוונים להביא לסיום הגלות נחשדה בעיניהם ככפירה . למודרניסטים במערב אירופה , שהיו בעד פעולה שתשים קץ לשלילת זכויותיהם של היהודים ותביא לשיפור מעמדם החברתי והכלכלי , היו סיבות אחרות לדחיית הרעיונות הלאומיים : הטענה כי היהודים היבם אומה נפרדת שימשה נימוק בפי האנטישמים בכל רחבי אירופה להצדקת התנגדותם לאמנציפציה של היהודים . לכן לא הביאה התחייה הלאומית האירופית , שלה היו היהודים עדים , ללידתה של תנועה לאומית יהודית מקבילה ובעלת משמעות . הוגים בודדים במערב פיתחו תורה לאומית יהודית , וקומץ מסורתיים ראו בהתקוממויות הלאומיות של זמנם פעמי משיח , אולם שום תנועה שיש בה ממשות היסטורית לא צמחה עד להתפכחותם של המודרניסטים ') משכילים (' במזרח אירופה מן הרדי...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי

מכון טאובר, אוניברסיטת ברנדייס, בוסטון