גדעון שמעוני הלאומיות היהודית כלאומיות אתנית

גדעון שמעוני הלאומיות היהודית בלאומיות אתנית בכוונתי להציע פרספקטיבה , ולצידה מסגרת קונצפטואלית , שבעזרתן נשכיל להאיר את הלאומיות היהודית , מהות התופעה ודרכי התהוותה . פרספקטיבה זאת יונקת בעיקר מגישתו של הסוציולוג וההיסטוריון הבריטי אנטוני ד ' סמית ' . בהתאם לכך , קודם שאסביר מדוע גישתו של סמית עדיפה על פני גישות משוות אחרות , גם הן חשובות , עלי להבהיר את הזיקה שבין שני מושגי היסוד : אתניות ( ethnicity ) ולאומיות . ( nationalism ) לאחר מכן אנסה ליישם באופן ביקורתי את גישתו של ממית למקרה של הלאומיות היהודית , תוך הדגמת יתרונותיה כמסגרת קונצפטואלית , אך גם תוך העלאת כמה הסתייגויות ותיקונים , וזאת על בסיס ההיסטוריוגרפיה האמפירית המצטברת . ראשית חשוב להבהיר , שהשימוש שאני עושה פה במילה 'אתני ' ( ethnic ) איננו במובן היום יומי הפשוט , שמשמעו אינו יותר מאשר שרידים שטחיים של פולקלור , מאכלים מיוחדים וכיוצא באלו . הכוונה היא לאתניות כתופעה ששורשיה נטועים עמוק בהיסטוריה האנושית ; קטגוריה בסיסית של השתייכות חברתית הדומה פנומנולוגית למשפחה ולשבט , אך בעלת היקף גדול מהם . ממית מציע הגדרה , שנראית ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי

מכון טאובר, אוניברסיטת ברנדייס, בוסטון