מבוא

מבוא תוכנו של ספר זה הינו פועל יוצא של כנם חוקרים שקיימו מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל ומכון טאובר באוניברסיטת ברנדייס באוקטובר , 1992 לזכרו של פרופ ' שמואל אטינגר המנוח , על הנושא 'הלאומיות היהודית במאות ה 19 וה 20 לאור ההיסטוריוגרפיה החדשה . ' שני המאמרים הראשונים פורשים בפנינו את שתי יריעות הרקע לדיון : ההיסטוריוגרפיה של תולדות ישראל במאה ה 19 וחקר תופעת הלאומיות בכללה . יונתן פרנקל פורש את היריעה הראשונה בנתחו את השינויים שחלו בתיאורים ההיסטוריוגרפיים של התהליכים העיקריים שהשפיעו על תולדותיה של יהדות אירופה במאה ה : 19 ההשכלה , האמנציפציה , ההתבוללות , ההכרה הלאומית המתעוררת והפעילות המדינית היהודית . לטענתו , משנות השלושים עד סוף שנות השישים של המאה ה 20 נהנתה האסכולה ההיסטוריוגרפית , שניתן לזהותה כיהודית רוסית ולאומית , ממעמד של זרם מרכזי . תחילתה של האסכולה בהיסטוריוגרפיה של שמעון דובנוב משלהי המאה ה , 19 ועם מייצגיה העיקריים נמנו בן ציון דינור ורפאל מאהלר , ובשינויים ניכרים גם שמואל אטינגר . משום הפרספקטיבה הלאומית הבסיסית שלה היתד . אסכולה זו ביקורתית כלפי הויתור על המימד ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי

מכון טאובר, אוניברסיטת ברנדייס, בוסטון