כ"ו בסיון תרע''ט—י"א בתשרי תשמ"ט ‭22.9.1988 — 24.6.1919‬