לאומיות ופוליטיקה יהודית פרספקטיבות חדשות

םור כי ם יהודה ר"נהרץ יוסף שלםון גדםון טםטוני לאומיות ופוליטיקה יהודית פרספקטיבות חדשות לאומיות ופוליטיקה יהודית פ רספקטיבות חדשות עורכים יהודה ריינהרץ יוסף שלמון גדעון שמעוני מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל ירושלים  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי

מכון טאובר, אוניברסיטת ברנדייס, בוסטון