הערות

הערות הערות להקדמה 1 האוטוביוגרפיה של מוסה ראתה אור בעברית : ג"ל מוסה , מול פני ההיסטוריה : זכרונות , ירושלים : החברה ההיסטורית הישראלית of Contemporary History 17 , 2 ( 1982 ) , p . 219 ; Idem , 'Nationalism and G . L . Mosse , 'Intrcduction ' , in Sexuality in History , special volume of Journal 3 Runge & U . Stelbrink , Berlin : Dietz 1991 G . L . Mosse , 'Ich bleibe Emigrant ' : Gesprache mit George L . Mosse , eds . 1 . 2 . 2004 ; M . Foucault , La volonte de savoir , Paris : Gallimard 1976 4 Failure of German Nationalism ' , op . cit ., pp . 351-367 cit ., pp . 221-246 ; Idem , 'Friendship and Nationhood : About the Promise and Respectability : Normal and Abnormal Sexuality in the Nineteenth Century ' , op . מהדורה עברית : מ' פוקו , תולדות המיניות : 1 הרצון לדעת , תל אביב : הקיבוץ המאוחד . 1998 6 Sexualities , London : Routledge 1992 A . Parker , M . Russo , D . Sommer & P . Yaeger ( eds . ) , Nationalisms and 5 בי אנדרסון , קהילות מדומיינות : הגיגים על מקורות הלאומיות ועל התפשטו...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי