פרק שמיני פשיזם ומיניות

פרק שמיני פשיזם ומיניות K למרות שהפשיזם לסוגיו שאף לחזק את ההבחנה בין הנורמלי לחריג ולשמר את חלוקת התפקידים בין המינים , יחסו למיניות לא התמצה בדיכוי פשוט . ביחסים החברתיים , בפוליטיקה ובמיניות התנגד הפשיזם למה שעזרא פאונד כינה 'הפכפכות מהוססת' . ( indefinite wobble ) 'הסגנון הפשיסטי' דרש הקפדה על סדר , שלא הותירה מקום להגדרות דו משמעיות או עמומות . אולם צריך להבחין בין הפשיזם כתנועה והפשיזם כשלטון . כתנועה שנאבקה להשגת שררה , כלל הפשיזם דינמיקה שהופנתה נגד סדר הדברים הקיים : הוא רצה בעת ובעונה אחת להחריב את החברה הבורגנית ולשמר אותה . בהקשר זה היה הפשיזם יורשו של מרד הצעירים של סוף המאה התשע עשרה - מרד שיצא ( כפי שהראיתי ) לא נגד התנאים החברתיים או הכלכליים אלא נגד סגנון החיים של המבוגרים . הלאומיות הפכה לאמצעי שדרכו הגשימו צעירים רבים את חיפושם אחר ה'אמיתי , ' בניגוד למלאכותיות לכאורה של חיי הבורגנות . הלאומיות סיפקה אמונה דינמית , שהבטיחה הן קהילתיות הן מימוש עצמי . המצטרפים לתנועת הנוער בגרמניה הפנימו את הנוף הלאומי , את המסורות ההיסטוריות הלאומיות ואת המנהגים הלאומיים . גילויו מח...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי