פרק שביעי גזע ומיניות: תפקיד המוחרג

פרק שביעי גזע ומיניות : תפקיד הנלוחרג א הלאומיות ועמה המהוגנות הבורגנית מילאו תפקיד מכריע בעיצוב האופן שבו נתפסו גברים ונשים על ידי החברה המודרנית . הגזענות חיזקה את הטיעונים ההיסטוריים והחזותיים של הלאומיות ; היא חידדה את הסטריאוטיפים של גזעים עליונים ונחותים , וטענה שההיסטוריה המובחנת של כל עם קובעת את עליונותו או את נחיתותו לעולם ועד . הגזענות היתה לאומיות מועצמת : ההבדלים בין עמים לא נתפסו עוד בווריאציות אקראיות אלא כבלתי ניתנים לשינוי , כמקובעים . הגזענות על צורותיה השונות לא תמיד שאבה את השראתה מאותו מקור ולא תמיד הובילה לתוצאות זהות , אך תמיד עודדה את הלאומיות בנטייתה לתבוע לעצמה עליונות מוחלטת . בהיותה צורה של לאומיות מועצמת , תמכה הגזענות במהוגנות הבורגנית . היא הדגישה את ההבחנה בין סטייה למוסריות , ואת הצורך בגבול ברור בין הנורמלי לחריג על פי הכללים שקבעה החברה . הגזענות היתה בשיאה בשנים שבין שתי מלחמות העולם , אך השפעתה הורגשה כבר מאז אמצע המאה התשע עשרה . החיבור בין גזענות למיניות היה מידי וישיר . הגזענות גם הביאה לשיאן נטיות שהיו טבועות בברית שבין הלאומיות למהוגנות . מראשי...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי