‭.20‬ תמונת הנערה הגרמנייה של וילהלם המפפינג ‭(Hempfing)‬ נחשבה לאמנות ייצוגית — לעומת ציורי העירום של אדול ף ציגלר.