‭.16‬ הציור 'השעה הקדושה/ מאת לודוויג פהרנקרוג ‭,(Fahrenkrog, 1912)‬ מראה כיצד יכלו העירום, הסגידה לטבע ותנועת הרפורמה של החיים להשתלב ליצירת דת גרמאנית חדשה.