‭.15‬ צילום זה, שכותרתו 'עירום פעיל‭,'‬ לקוח מספר ששמו 'ניצחון השמחה הגופנית' ‭.{Sieg der Korperfreude , 1940 Der)‬ הנאצים אסרו על עירום, אך התירו צילומים המציגים את הגוף העירום בתנועה ובספורט.