‭.14‬ הפסל ירעים לספורט' ‭,{Sportskameraden)‬ מעשה ידי ארנסט זגר ‭,(Seeger, 1939)‬ מקרב את קווי המתאר של האישה הספורטאית לאלה של הגבר.