Jו. 'גלגולו של חבר צעיר בתנועת הנוער, מכניסתו לתנועה ועד לשלבים האחרונים של הידבקותו בהומוסקסואליות‭.'‬ התקפה נאצית על תנועת הנוער הישנה — שהיא חל ק מדו"ח חשאי מ־1940 על קרימינליות וסכנות לבני הנוער.