‭.12‬ כותרת המשנה של כתב העת יחיל החלוץ' ‭,(Per Vortrupp)‬ שהיה מקורב מאוד לתנועת הנוער הגרמנית, היתה י יכתב עת דו־שבועי לרוח הגרמאנית של זמננו' ‭.{Deutschtum unserer Zeit Halbmonatsschrift fur das)‬ כותרת זו הלמה את הציור שבדף השער יותר מכותרת המשנה שאומצה אחרי מלחמת העולם הראשונה: 'כתב עת גרמני לאנושות בת זמננו/ כתב העת ניסה להביא להתחדשות הנוער הגרמני על ידי הדגשת פטריוטיות, הימנעות מוחלטת משתיית משקאות אלכוהוליים, והתנזרות ממין לפני הנישואים.