‭.11‬ ימצבת הזיכרון לחללי המלחמה בשטראלזונד ‭,(1935) 1‬ מאת גאורגה קולבה ‭,(Kolbe)‬ היא דוגמה טובה לפיסול שהיה חיוני לייצוג העצמי של הרייך השלישי. פיסול זה ממשיך את הדימויים המוקדמים יותר של צעירים הרואיים.