‭.10‬ מצבות זיכרון לחללי המלחמות מילאו תפקיד ייצוגי בפיסול הנאצי. 'האנדרטה לחללי התנועה הנאצית/ מעשה ידי וילהלם מלר ‭,(Meller, 1940)‬ ניצבה בפנימיית העילית למיועדים להיות מנהיגים נאציים ‭.Vogelsand Ordensburg‬ מלר כבר יצר קודם לכן, בשנות העשרים של המאה העשרים, אנדרטאות לנופלים במלחמת העולם הראשונה, המתעדות את המשכיותו של הסימבוליזם הזה.