‭.6‬ הרפובליקה, מאת לאון אלכסנדר דלהום ‭,(Delhomme)‬ שהוצבה בסורבון בשנות התשעים של המאה התשע עשרה, מסמלת דמות מיושבת — בניגוד לחירות של דלקרואה. האלננות הזעירות מצביעות על תפקידה כמגנת האומה, ואילו קרן השפע מזהה אותה עם אלת השפע.