‭nruran .2‬ של המלבה לואיזה, מוקפת בילדיה ‭,(1808)‬ הועתקה לעתים קרובות על גבי גלויות וליטוגרפיות. האידיליה הביתית והרומנטית מזכירה בבירור את שרלוטה המוקפת בילדים, בספרו של גתה 'ייסורי ורתר הצעיר' ‭.(1774)‬