‭.1‬ 'תוצאות האוננות/ ציור שצויר עבור ספרו של ר"ל רוזייה, 'הסטייה הסודית, או מחלות הנגרמות כתוצאה מאוננות נשים' ‭.(lesfemmes, 1822 par I'onanisme chez maladies produites secretes, ou cles Rozier, Des habitudes R. L.)‬ הציור הועתק גם אל הספרות הרפואית הגרמנית.