פרק ראשון מבוא: לאומיות ומהוגנות

פרק ראשון מבוא : לאומיות ומהוגנות K ספר זה עוסק בתפיסות של מיניות , אך גם במדינה ובלאום . הוא מבקש להתחקות אחר הקשר בין לאומיות - האידאולוגיה החזקה ביותר בעת החדשה - ובין מהוגנות - מושג המציין הליכות ומוסר 'מכובדים ונכונים' - וכן אחר היחס הראוי למיניות . הלאומיות מילאה תפקיד מכריע בהתפתחות ההיסטורית של עקרונות המהוגנות הנראים לנו היום מובנים מאליהם , של ההליכות , המוסר ושל הגישות המיניות הנוהגות באירופה מאז התהוות החברה המודרנית . אידאלים העשויים להיראות לנו כנכסי צאן ברזל היו חדשים לפני כמאתיים שנה , וכשם שהלאומיות המודרנית צצה במאה השמונה עשרה , כך גם אידאל המהוגנות על הגדרתו את המיניות התגבש באותה עת . העמדת הגישות המודרניות כלפי התנהגות אנושית וכלפי הגוף האנושי בהקשרן ההיסטורי , עשויה לתרום להסברת עמידותן על פני תקופה כה ארוכה חרף כל הקשיים ; בהקשר זה סיפקה הלאומיות תמיכה חיונית וכוח חיים נחוץ עד מאוד . ניתוח יחסי הגומלין בין לאומיות ומהוגנות מצריך התחקות אחר התפתחותן של כמה מן הנורמות החשובות ביותר שעיצבו את החברה שלנו : אידאלים של גבריות ( שמשקלם רב בספר זה ) והשפעתם על מקומן של ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי