פתח דבר

פתח דבר ספר זה אינו מתיימר להציג היסטוריה כללית של המוסר , המהוגנות , הלאומיות , ושל מיניות נורמלית וחריגה , למרות שאלה החומרים שהוא עוסק בהם . תחת זאת , הוא שואף להבין כיצד נושאים אלה פעלו לעיצוב גישות החברה כלפי גוף האדם ומיניותן . היבטים רבים של תולדות המיניות אינם נידונים כאן כלל . למשל , יהיה לי הרבה לומר על תפקיד הרפואה בעיצוב תפיסות בנוגע למיניות ובשיטור המיניות , אך אין בכך כדי להמעיט מחשיבותה של ההתקדמות המדהימה שחלה באותה תקופה בתחום ההיגיינה , ושאינה נידונה כלל . באופן דומה , חדוות הגוף האנושי שצצה מחדש בסוף המאה התשע עשרה ובתחילת המאה העשרים , ההערכה האסתטית ליופי האנושי , נידונה מנקודת מבט פונקציונלית בהקשר ללאומיות ולמוסר , ולא בהקשר של השפעתה הברורה בזמנה על האוונגרד בתחום האמנויות והספרות . אעסוק גם בתנועה למען זכויות האישה , אולם למרות נגיעתה לרוב ההיבטים של חיי הנשים , רק הקשר בינה ובין הלאומיות והמהוגנות יעסיק אותי כאן . בחיבור זה אני נדרש לגישות החברתיות כלפי מיניות ; אף על פי שהללו הציבו דרישות מחמירות בפני המבקשים להיתפס על ידי החברה כ'מהוגנים / הן לא מילאו את שור...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי