הקדמה 'לאומיות ומיניות' אחרי רבע מאה

הקדמה ' לאומיות ומיניות' אחרי רבע מאה מאת משה סלוחובסקי במהלך קריירה מקצועית , שנמשכה למעלה מחמישים שנה , חזר ג'ורג' מוסה ( 1999-1918 ) שוב ושוב לשאלה אחת : מהם התהליכים התרבותיים שמאפשרים ה ; 1 ניה של חברות ? ובהכרח ובמשתמע : מהם תהליכי ההדרה שכרוכים בהוצאה מן הכלל של מי שאינם משתייכים לחברה הנידונה ? הדוגמה המובהקת ביותר לתהליכי ההבניה של חברה , כמו גם לתהליכי ההדרה לשם אותה הבניה , היתה עבור מוסה - ולא במפתיע - היווצרות התרבות והזהות הגרמנית המודרנית , וההדרה ההדרגתית של יהודי גרמניה מן הזהות הגרמנית - הדרה שהוא עצמו היה קורבן שלה . כבן למשפחה יהודית מבוססת , שהשתייכה לעילית התרבותית והכלכלית הברלינאית , היה מוסה בשנת 933 ו לפליט , מודר מן העולם התרבותי הגרמני שבו גדל בשל יהדות שאותה בקושי הכיר . ואכן כל כתביו , החל בשנת , 1957 עסקו בפנים שונים של הקשרים בין יהדות לגרמניות . אבל שאלת ההכללה וההדרה העסיקה אותו עוד קודם לכן , בספרים ובמאמרים מוקדמים על הרפורמציה הפרוטסטנטית של המאה השש עשרה ועל התפתחות הזהות החוקתית של אנגליה במהלך המאה השבע עשרה . איך  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי