לאומיות ומיניות באירופה המודרנית

! in r man ג'ורג' ל' מוסה לאומיות ומיניות באירופה המודרנית ג'ורג' ל' נלוסה לאומיות ומיניות באירופה המודרנית תרגם מאנגלית להד לזר מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל ירושלים Originally published in English under the title Middle-Class Morality and Sexual Norms in Modern Europe Nationalism and Sexuality © The University of Wisconsin Press , 1985 by George L . Mosse עורך מדעי : פרופ' משה סלוחובסקי  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי