מפתח

מפתח * המפתח סודר על ידי דניאל מאיר . אבו אסחאק 48 , 47 אבו אל ברכאת הבת אללה אבן מלכא אל בגדאדי ( אוחד אל זמאן ) 92 , 91 אבו ד ' ר 90 אבו אל חםן 91 אבו יוסף 22 אבו מוסא 34 אבו נד ' ארה ( ג ' יימס צנוע ) 165 אבו עביד 22 אבו עבירה 95 אבו עיםא 88 אבולעפיה , משה 142 אבורה ( פורטוגל ) 117 אבן חזם 82 , 81 אבן ח'לדון 84 אבן כלס , יעקוב 91 90 אבן במונה 89 אבן מנבה , והב 90  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי