‭.8‬ אישה יהודיה. אםטנבול, ‭.1714‬ אומן בלתי ידוע.