‭.4‬ שריפת עגל הזהב, מתוך כתב־היד של ספר שמות (ראה איור מס' ‭,3‬ לעיל‭.(‬ באדיבות מוזיאון ישראל, ירושלים