זז ספר תורה בתוך תיק. בית־הכנסת בזאכו, כורדיסטאן העיראקית. באדיבות מוזיאון ישראל, ירושלים