‭.2‬ כתובה. אספהאן, איראן, ‭.1874‬ באדיבות מוזיאון ישראל, ירושלים